Masterchef – Catering Özel Çözümü

 Endüstriyel yemek sektörünün ihtiyacına yönelik olarak hazırlanmış, yapılacak küçük revizyonlarla kısa sürede devreye alınabilecek SAP yazılımları üzerinde uyarlanmış direk kullanılabilecek bir çözümdür. Kapsamı aşağıdadır;

    UYGULAMA KAPSAMI

 • Finansal Uygulamalar (Muhasebe, Finans, Maliyet Muhasebesi)
 • İnsan Kaynakları
 • Operasyon – Tedarik Zinciri Yönetimi (Proje Yönetimi, Satınalma, Stok Yönetimi, Üretim Yönetimi, Satış ve Dağıtım)
 • Merkezi Satınalma
 • Mutfak Süreçleri
 • Yerinde hizmet veren mutfaklar
 • Taşıma mutfaklar
 • Okullar
 • Hastaneler
 • Merkez Mutfak Süreçleri
 • Kantin, Cafe, Market Süreçleri
 • Malzeme İhtiyaç Planlaması
 • Satış&Sözleşme Yönetimi

    HEDEF KAZANIMLAR

 • Ana Veri Yönetimi
 • Kontrat Yönetimi
 • Merkezi Satınalma Yönetimi ve Stok Yönetimi
 • «Mutfak» Yönetimi Prosesleri
 • Merkezi Mutfak Yönetimi
 • Merkezi Menü Planlama
 • Merkezi Reçete ve Menü Yönetimi
 • Maliyet Simülasyonu
 • Proje bazlı Menü Planlama
 • Bölgesel/Sektörel bazlı merkezi menünün devralınması ve uyarlanması
 • Maliyet simülasyonu
 • Toplam maliyetin planlanması ve hesaplanması
 • Yeni projelere uygulamanın kolay ve hızlı şekilde yaygınlaştırılması
 • Bütün finansal süreçlerin operasyon ile entegre edilmesi
 • Sağlam, güvenilir raporlama sistemi
 • HR uygulamaları ile tamamlanmış entegre sistem (puantaj, bordro)

Son Haberler