Holding Özel Çözümü

 Holdinglerin ihtiyacına yönelik olarak hazırlanmış, yapılacak küçük revizyonlarla kısa sürede devreye alınabilecek SAP yazılımları üzerinde uyarlanmış direk kullanılabilecek bir çözümdür. Kapsamı aşağıdadır;

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama)

  • Finansallar (Genel Muhasebe, Borçlular, Alacaklılar, Nakit Yönetimi, Sabit Kıymetler, Yatırım Yönetimi, yeni TTK ve IFRS uygulamaları)  
  • Maliyet Yönetimi (Masraf Merkezi Muhasebesi, Kar Merkezi Muhasebesi, Ürün Maliyeti ve Karlılık Analizi standart/fiili maliyet karşılaştırmalı analizleri )

İleri Finans

  • Hazine Yönetimi (Kredi Takibi, Leasing, Factoring, Holding Finans Yönetimi şirketler arası işlemler )

Ortak Satınalma


  • Satınalma ve Stok Yönetimi (Talepten siparişe ve mal kabulünden fatura ödeme işlemlerine kadar ortak satınalma ve stok işlemleri)
  • Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (Ortak portal ve e-satınalma işlemleri için geliştirilmiş fonksiyonlar)

İnsan Kaynakları

  • Personel, Organizasyon ve Görev Tanımları Bordro işlemleri Personel Gelişimi (Kariyer, Eğitim, İşe Alım Performans Yönetimi )

Bütçe

  • Farklı şirketler ve sistemler üzerinde çalışan ortak bütçe hazırlığı bütçe-gerçekleşen karşılaştırmalı raporları eşliğinde) Konsolidasyon (Grup şirketleri arasında konsolidasyon eliminasyon )

Raporlama

  • BW / BI Raporlama  / Dashboard

Strategic Management
  • SM / KPI / Simulasyon

Mobil Uygulamalar
  • ipad, mobil telefon üzerinden onay işlemleri ve raporlamalar

Son Haberler