Kurumsal Kaynak Planlaması

ERP çözümleri, tüm iş süreçlerinde şirketin gereksinim duyduğu iş uygulamalarını satış teklifi hazırlanmasından, satın alma siparişine, üretim emrinden, satış faturasının basılmasına ve kuruşlu tüm işlemlerin mali kayıtlarının oluşturulmasına kadar, lojistik ve finans uygulamalarını kapsayacak şekilde izlemeyi amaç edinir. ERP uygulamaları şirketleri yalnızca entegre bir sisteme kavuşturmakla kalmaz aynı zamanda iş süreçlerini disipline eder ve yeni iş yapış şekilleri getirerek işletmeyi yeniden yapılandırmayı amaçlar.
Çekirdek SAP ERP yapısı modüllerle adlandırılmaktadır:
                    Terim -  Anlamı
Lojistik

 •     MM (Materials Management) - Malzeme Yönetimi
 •     PM (Plant Maintenance) - Bakım Onarım
 •     PP (Production Planning) - Üretim Planlama
 •     QM (Quality Management) - Kalite Yönetimi
 •     SD (Sales and Distribution) - Satış ve Dağıtım
 •     WM ( Warehouse Management) - Depo Yönetimi
 •     SM (Service Management) - Hizmet Yönetimi

Finans


 •     AM (Asset Management) - Sabit Kıymetler
 •     CO (Controlling) - Maliyet Yönetimi
 •     CO-PA (Profitability Analysis) - Karlılık Analizi
 •     CO-PC (Product Costing) - Ürün Maliyetlendirme
 •     CO-CCA (Cost Center Accounting) - Maliyet Merkezi Muhasebesi
 •     FI (General Ledger) - Genel Muhasebe
 •     ML (Material Ledger) - Malzeme Defteri
 •     TR (Treasury) - Nakit Yönetimi
 •     SL (Special Ledgers) - Özel Defterler

İnsan Kaynakları


 •     HR PA PD - İnsan Kaynakları Yönetimi                

Altyapı ve Teknik  
 

 •     BASIS - SAP sistem yönetimi
 •     ABAP - SAP programlama dili

Son Haberler