Teknoloji ve Yöntemler

Elektronik Bankacılık Uygulaması

SAP Finans modülleri ile entegre elektronik bankacılık uygulaması amaçlanmaktadır.
İlgili bankalarla; manuel ödemeler, satıcılara kısmi ödemeler, repo talimatları, kredi talimatları, bankalar arası virmanlar ve EFT işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemlerin muhasebe ön kayıtları oluşturularak bankaya gönderilecek dosya hazırlanmaktadır. Otomatik ödeme programından bankaya gönderilecek dosyanın hazırlanması yanında bankanın gönderdiği dosya ile bankaya gönderilecek dosyaların transfer edilmesi de sağlanmaktadır.

Depo yönetimi, barkod ve RF entegrasyonu

SAP modülleri ile barkod, RF, yazıcı gibi ekipmanların entegrasyonu amaçlanmaktadır.

Ek rapor, arayüz ve gelistirme çalışmaları

Gerek proje sürecinde, gerekse proje sonrası degişen ve gelişen iş süreçleri nedeniyle ortaya çıkan ek rapor arayüz ve geliştirme ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanmaktadır.

Son Haberler