Elginkan Holding Yapı Malzemeleri grubu UNITEAM danışmanlığında SAP projelerini canlı kullanıma taşıdı

Yapı malzemeleri sektöründeki dinamik pazar koşulları, satınalmadan satışa kadar tüm
süreçlerin kontrol edilmesi gerekliliği, grup şirketlerinin tek bir yapı altında entegre edilme ve
konsolidasyon ihtiyacı, yapı malzemeleri lider firmalarından olan VALF ve VALFSEL’i Uniteam
ile SAP projesi yapmaya yöneltti.

Her iki firmayı da kapsayan proje Manisa’da yapıldı, 8 ay sürdü ve aynı ekiple paralel olarak
yürütüldü. Proje planlanan bütçe ve zaman içerisinde 1.10.2012 tarihinde canlı kullanıma
geçti.

Veriye kolay ulaşım, etkin ve hızlı raporlama, üretimde izlenebilirlik, ürün bazında karlılık ve
maliyet takibi, etkin planlama gibi proje hedefleri, canlı kullanım sonrası çok hızlı bir şekilde
gerçekleşmeye başladı.

VALF ve VALFSEL Bilgi İşlem Müdürleri Bülent Pirinçciler ve Gökhan Topgüner bu proje ile
her iki firmanın tüm iş süreçlerini tek bir platformdan merkezi olarak yönetmeye, herhangi
bir noktadan veri tekrarı yapmadan çalışmaya ve tüm bu verileri SAP BI ürünü ile etkin bir
şekilde raporlayabilimeye başladıklanı dile getirdi.

Son Haberler